Bezplatný obsah

Načerpajte vedomosti a inšpiráciu z verejného obstarávania prostredníctvom našich bezplatných videí a infografík.
Verejné obstarávanie nás baví!

Zdražovanie cien stavebných materiálov vo verejných obstarávaniach

Súčasný nárast cien stavebných materiálov spôsobuje nejednému verejnému obstarávateľovi vrásky na čele. V diskusií vysielanej v rámci PROCUREMENT TV sa dozviete:

   • Čo spôsobilo zmenu?
   • Predstavuje situácia podstatnú zmenu zmluvy a dôvod hodný uzatvorenia dodatku – je možné uzatvoriť dodatok reflektujúci zmenu zmluvy?
   • Čo pri aktuálnych zákazkách? Najmä tých, kedy sa dokumentácie vracajú z kontroly pred podpisom zmluvy – môžeme sa vrátiť do overenia reálnosti cenovej ponuky?
   • Čo môže táto situácia spôsobiť?
   • Ako ochrániť menších subdodávateľov, aby dostali zaplatené za svoju prácu?
   • Ako sa z toho poučiť?
   • Čo si z tejto situácie zobrať ako pozitívum?

Moderuje: Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)

Hostia: Ivan Holič (ÚVO), Ján Kovalčík (INEKO).

Zmeny vo verejnom obstarávaní pohľadom súkromného nákupu

Netreba zabúdať na to, že verejné obstarávanie je stále nákupom, len platíme verejnými zdrojmi. Práve z tohto dôvodu zákon kladie určité nároky na nákupný proces s cieľom efektívneho a hospodárneho využitia verejných zdrojov.

V praxi sa čím ďalej, tým hlasnejšie ozývajú hlasy, že zákonom upravený proces naopak predražuje a naťahuje samotný nákup. Poďme sa teda pozrieť ako funguje súkromný nákup vo firmách. Akými princípmi sa riadi a aké zdroje informácií používa.

Diskusia sa uskutočnila v rámci vysielania PROCUREMENT TV.

Moderuje: Marcela Turčanová, viceprezident OZ APUeN SK
Hosť: Miloš Olejník, riaditeľ nákupu v spoločnosti ESET

Zmena zmluvy v dôsledku mimoriadnej udalosti

Aké dôvody, ktoré umožňujú zmenu existujúcej zmluvy počas mimoriadnej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19? Vychádzali sme z usmernení vydaných Úradom pre verejné obstarávanie a Európskou komisiou.

Usmernenie Európskej komisie k aktuálnym nákupom

Európska komisia pre nás pripravila usmernenie ako nakupovať v týchto dňoch nevyhnutné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a rôzne služby, ktoré nám pomáhajú zvládnuť situáciu s COVID-19.

Pripravili sme pre Vás video, v ktorom sme usmernenie EK doplnili o naše postrehynápady a odporúčania.

Nové limity pre nadlimitné zákazky

Úrad pre verejné obstarávanie vyhláškou 428/2019 Z. z. mení od 1.1.2020 finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a limit pri súťaži návrhov.

ako prebieha proces verejného obstarávania

Pozrite si zjednodušený pohľad na fungovanie procesu verejného obstarávania od vzniku nákupnej požiadavky až po samotné zazmluvnenie.

Infografika môže byť veľmi dobrou pomôckou napríklad pri komunikácií s interným zákazníkom, aby lepšie porozumel celému nákupnému procesu. Určite bude užitočná aj pre nováčikov vo verejnom obstarávaní, aby si lepšie dokázali vizualizovať jednotlivé kroky, ktoré ich v procese čakajú.

Taktiež pomôže vedúcim a riadiacim pracovníkom, ktorí s verejným obstarávaním prichádzajú do styku len okrajovo, aby si nastavili očakávania, ako prebieha nákup v súlade so zákonom.

prečo najlacnejšie častokrát nie je najlacnejšie

Pri obstarávaní tovarov alebo služieb sa často stretávame s fixáciou na najnižšiu nákupnú cenu. A práve vtedy sa môžeme vystaviť hrozbe, že nakúpime neekonomicky. Vyhnúť sa takémuto zlému nákupu nám môže pomôcť analýza nákladov životného cyklu (Life-cycle cost).

celoživotné náklady elektrického automobilu

Uvažujete na obstaraním elekrického automobilu? Pozrite si našu infografiku a inšpirujte sa čo všetko je potrebné zohľadniť pri výpočte celoživotných nákladov (TCO).

Ak Vás táto téma zaujíma, prečítajte si aj článok o porovnaní TCO automobilov so spaľovacím a elektrickým pohonom.

vyhodnocovanie ponúk po 1.1.2019

🗓Od 1.1.2019 nám v zákone pribudol nový spôsob vyhodnocovania ponúk, tzv. superreverz 🚀. 🔎V našom najnovšom videu sme sa teda pozreli na 3 spôsoby ako vyhodnocovať ponuky po príchode veľkej novely.

elektronická komunikácia po 19.10.2018

V nadväznosti na výkladové stanovisko UVO 4/2018 o elektronickej komunikácií sme pripravili video, v ktorom Vám vysvetlíme, aké situácie môžu po 19.10.2018 nastať a ako sa v nich zachovať.

Druhá ex ante kontrola nadlimitných zákaziek

V našej najnovšej infografike sme pre Vás spracovali postupnosť krokov vrátane lehôt pri druhej ex ante kontrole nadlimitných zákaziek podľa systému riadenia EŠIF.

Infografika zobrazuje scenár, kedy RO ani ÚVO nenašli pochybenie s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok VO a bude možné podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.

Nové limity pre verejných obstarávateľov

Od 1.1.2019 platia nové limity pre verejných obstarávateľov. Pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku, kde ich všetky nájdete.

Revízne postupy pri elektronickom procese

Úrad pre verejné obstarávanie vydal 7.3. 2018 nové výkladové stanoviská. Nás osobne potešilo výkladové stanovisko č. 3, ktoré rieši podávanie revíznych postupov pri plne elektronickom procese verejného obstarávania.

Toto výkladové stanovisko je aktuálne pre všetky zákazky vyhlásené do 31.12.2018.

Paretovo pravidlo v nákupe

Paretovo pravidlo 80/20 už určite poznáte. Skúsili ste sa niekedy zamyslieť, či platí aj pre Váš nákup?