Kontakt

APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Pri Smaltovni 1, 851 01 Bratislava
IČO: 48282413
DIČ: 2120130892
IČ DPH: SK2120130892
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Telefón: +421 905 789 987
Email:vzdelavanie@apuen.sk

Web: www.apuen.sk