Verejné obstarávanie a Poradenstvo

Verejné obstarávanie je naša vášeň!

Narazili ste na zložitú situáciu a potrebujete poradiť? Pomôžeme Vám!
Verejné obstarávanie
prináša rôzne situácie a našim cieľom je pomáhať Vám ich riešiť a predvídať možné budúce problémy. Poradenstvo vo verejnom obstarávaní poskytujeme nielen verejným obstarávateľom, ale aj dodávateľom. 

Naše viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti poradenstva a realizácie verejného obstarávania sú zárukou kvality. Náš tím tvoria aj skúsení experti z rôznych oblastí teórie a praxe, čo nám pomáha nazerať na situácie v širšom kontexte.

Našim klientom vždy poskytujeme služby najvyššej kvality a s pridanou hodnotou.

Verejné obstarávanie a poradenstvo

Obrátiť sa na nás môžete napríklad v nasledovných prípadoch:

Príprava procesu verejného obstarávania

Príprava ponuky

Nastavenie e-aukcií

Poradenstvo v procese verejného obstarávania

Riešenie vzniknutých situácií na strane verejných obstarávateľov alebo dodávateľov.

Jednorázové alebo pravidelné mesačné poradenstvo

Poradenstvo a konzultácie pri prebiehajúcich kontrolách

Dodatky k zmluvám

Revízne postupy

Žiadosť o nápravu, námietky alebo odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie.

Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Individuálne konzultačné dni

Pomoc experta priamo u Vás v organizácií na celý jeden deň.

Naše vedomosti a skúsenosti sú pre Vás zárukou kvality.

0 +
rokov skúseností vo verejnom obstarávaní
0 +
spokojných klientov
0 +
vyhlásených verejných obstarávaní
0 +
verejných obstarávaní na strane dodávateľov

Verejné obstarávanie a poradenstvo

Stiahnite si našu brožúru poradenstva a vzdelávania:

Máte záujem o poradenstvo vo verejnom obstarávaní alebo potrebujete k našej službe viac informácií?

Napíšte nám

Čo ďalej?

Poradenstvom a konzultáciami pre verejných obstarávateľov a dodávateľov naše služby nekončia. Práve naopak. Okrem nich máme pre Vás pripravené množstvo vzdelávacieho obsahu. Pozrite si sekciu PRÉMIOVÝ OBSAH, v ktorej nájdete vzdelávacie videá na rôzne témy. Všetko čo sa v nich naučíte môžete ihneď využiť v praxi!

V sekcií BEZPLATNÝ OBSAH môžete načerpať inšpiráciu a vedomosti. Čakajú tam na Vás bezplatné videá, infografiky alebo články.

Viac noviniek a článkov z verejného obstarávania môžete nájsť aj na našej stránke www.apuen.sk.

Máte chuť sa vzdelávať? Pozrite si naše  aktuálne školenia.