Prémiový obsah

Na vedomostiach záleží. A preto sme pre Vás vytvorili obsah, ktorý skutočne stojí za to. Dávame sme si záležať, aby informácie, ktoré Vám sprostredkujeme ste mohli okamžite využiť v praxi.

Chcete si objednať videokurz?

Po vyplnení objednávky Vám zašleme do 24 hodín unikátny kód, s ktorým získate prístup k objednanému kurzu.

ako vyplniť a skontrolovať jednotný európsky dokument (JED)

V tomto praktickom kurze pripravenom pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa naučíte ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED).

 • Obsah kurzu:
  • Čo je JED
  • Aký je účel a JED-u
  • Ako a kto predkladá JED
  • Praktická ukážka vypĺňania a kontroly Jednotného európskeho dokumentu
 • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania video kurzu: 57 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 26€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
document
30 hodnotení: 4,9 / 5
4.9/5
49 hodnotení: 5 / 5
4.9/5

revízne postupy

So zmenou právnej úpravy od 1.1.2019 došlo aj k zmenám v revíznych postupoch. V nasledovnom kurze sme spracovali všetky dôležité informácie, napríklad ako podať žiadosť o nápravu, námietky či odvolanie na Radu ÚVO. Povieme si aj o dôležitých lehotách či výškach kaucií. 

 • Obsah kurzu:
  • Žiadosť o nápravu
  • Námietky
  • Odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie
  • Lehoty
  • Kaucie
  • Obsahové náležitosti
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania videokurzu: 25 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 30 € s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

elektronizácia a otázky s ňou spojené

Audiozáznam výbornej prednášky z našej jarnej konferencie Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax.

Žiadna regulácia elektronických nástrojov priniesla ich prekvapivý „boom“. Spolu so vznikom každého nového softvéru sa vynárajú otázky ich bezpečnosti, používania i užívateľských nastavení. Ako funguje šifrovanie ponúk i možné „tajné“ pozorovanie procesu bolo jednou z hlavných tém konferencie.

 • Diskutované témy:
  • Bezpečnosť elektronických nástrojov
  • Ponuky a ich bezpečnosť
  • Autorizácia a identifikácia dodávateľa
  • Podpisovanie dokumentov v ponuke
  • Archivácia dokumentácie a výkon kontroly
 • Účastníci panelovej diskusie:
  • Mgr. Jaroslav Lexa (ÚVO) – moderátor
  • Ján Jedlička (NAR marketing)
  • Tomáš Volný (citadelo s.r.o.)
  • Juraj Kúkoľ (TEMPEST a.s.)
  • Martin Hoffmann (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Dĺžka trvania prednášky: 58 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 25€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
elektronizacia-title
11 hodnotení: 5 / 5
4.9/5

Objednávkový formulár

Vyberte si z ponuky

Súhlasím so zaslaním elektronickej faktúry
ÁnoNie


Ako funguje prémiový obsah?

Zakúpiť kurz si môžete vyplnením objednávkového formuláru. Následne Vám bude do 24 hodín zaslaný unikátny kód a faktúra na úhradu. O sprístupnení kurzu Vás budeme informovať na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávkovom formulári najneskôr do 24 hodín od jeho objednania.

Prístup do zakúpeného kurzu je na dobu 12 mesiacov. Znamená to, že sa kedykoľvek môžete ku kurzu vrátiť a zopakovať si ho (napr. aj po niekoľkých mesiacoch).

Nemusíte sa obávať. V prípade straty unikátneho prístupového kódu Vám ho opätovne prepošleme. 

Kontaktujte nás emailom na vzdelavanie@apuen.sk, prípadne telefonicky na 0905 789 987