Prémiový obsah

Na vedomostiach záleží. A preto sme pre Vás vytvorili obsah, ktorý skutočne stojí za to. Dávame sme si záležať, aby informácie, ktoré Vám sprostredkujeme ste mohli okamžite využiť v praxi.

Chcete si objednať videokurz?

Po vyplnení objednávky Vám zašleme do 24 hodín unikátny kód, s ktorým získate prístup k objednanému kurzu.

Vyhodnocvanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe

V tomto praktickom kurze nájdete prehľad tých najzaujímavejších situácií pri vyhodnocovaní podmienok účasti a jednotných európskych dokumentov.

Neaplikovanie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia už predložených dokumentov je aj v súčasnosti jedna z najčastejších chýb pri vyhodnocovaní ponúk.

 Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Bude prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

 • Obsah kurzu:
  • Vypĺňanie a vyhodnocovanie predložených JED-ov
  • Vyhodnocovanie reálnosti kapacity tretích osôb aj v kontexte povinnosti podľa § 39 ods. 3 ZVO 
  • Nejasnosti, ktoré treba vysvetľovať
  • Overovanie konfliktu záujmov
  • Plné moci na úkony v revíznych postupoch
  • Rôzne a zaujímavé 

Súčasťou kurzu je aj pracovný zošit, ktorý Vás prevedie celým kurzom.

 • Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 3:02:42
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 59 s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
14 hodnotení: 5/5
5/5

Úvod do verejného obstarávania

Tento kurz sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností.

Cieľom kurzu je vysvetliť Vám oblasť verejného obstarávania tak, aby ste porozumeli špecifikám nákupu verejných a štátnych inštitúcii. Naučíme Vás orientovať sa v zákone o verejnom obstarávaní a aj to, ako ho uplatňovať v praxi

Celkovo sa môžete tešiť na 10 hodín záznamu, 5 komplexných videoprednášok a prehľadne spracovaný pracovný zošiť, ktorý Vás prevedie celým kurzom. Nechýbajú ani praktické cvičenia.

Kurz vznikol ako výstup z nášho veľmi úspešného dvojdňového webináru k základom verejného obstarávania.

 • Obsah kurzu:
  • Kedy nakupujeme podľa zákona o verejnom obstarávaní?
  • Typy a limity zákaziek vo verejnom obstarávaní  
  • Právny rámec verejného obstarávania 
  • Piliere verejného obstarávania  
  • Osoby vo verejnom obstarávaní  
  • Postupy vo verejnom obstarávaní 
  • Proces verejného obstarávania a jeho etapy  
  • Špecifikácia predmetu zákazky 
  • Tvorba opisu predmetu zákazky  
  • Zmluva ako súčasť opisu predmetu zákazky  
  • Predpokladaná hodnota zákazky  
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
  • Podmienky účasti
  • Vyhlásenie nadlimitných a podlimitných zákaziek 
  • Otváranie ponúk 
  • Vyhodnocovanie ponúk
  • Revízne postupy a výkon kontroly
  • Dokumentácia a jej obsah pri verejnej súťaži – príloha pracovného zošita
  • Práca s vestníkom
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania videokurzu: 10 hodín
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena:
  • 119 € s DPH
  • 149 € s DPH vrátane 1 hodinovej konzultácie s lektorkou
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

ako vyplniť a skontrolovať jednotný európsky dokument (JED)

V tomto praktickom kurze pripravenom pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa naučíte ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED).

 • Obsah kurzu:
  • Čo je JED
  • Aký je účel a JED-u
  • Ako a kto predkladá JED
  • Praktická ukážka vypĺňania a kontroly Jednotného európskeho dokumentu
 • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania video kurzu: 57 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 26€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
document
30 hodnotení: 4,9 / 5
4.9/5
49 hodnotení: 5 / 5
4.9/5

revízne postupy

So zmenou právnej úpravy od 1.1.2019 došlo aj k zmenám v revíznych postupoch. V nasledovnom kurze sme spracovali všetky dôležité informácie, napríklad ako podať žiadosť o nápravu, námietky či odvolanie na Radu ÚVO. Povieme si aj o dôležitých lehotách či výškach kaucií. 

 • Obsah kurzu:
  • Žiadosť o nápravu
  • Námietky
  • Odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie
  • Lehoty
  • Kaucie
  • Obsahové náležitosti
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania videokurzu: 25 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 30 € s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

elektronizácia a otázky s ňou spojené

Audiozáznam výbornej prednášky z našej jarnej konferencie Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax.

Žiadna regulácia elektronických nástrojov priniesla ich prekvapivý „boom“. Spolu so vznikom každého nového softvéru sa vynárajú otázky ich bezpečnosti, používania i užívateľských nastavení. Ako funguje šifrovanie ponúk i možné „tajné“ pozorovanie procesu bolo jednou z hlavných tém konferencie.

 • Diskutované témy:
  • Bezpečnosť elektronických nástrojov
  • Ponuky a ich bezpečnosť
  • Autorizácia a identifikácia dodávateľa
  • Podpisovanie dokumentov v ponuke
  • Archivácia dokumentácie a výkon kontroly
 • Účastníci panelovej diskusie:
  • Mgr. Jaroslav Lexa (ÚVO) – moderátor
  • Ján Jedlička (NAR marketing)
  • Tomáš Volný (citadelo s.r.o.)
  • Juraj Kúkoľ (TEMPEST a.s.)
  • Martin Hoffmann (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Dĺžka trvania prednášky: 58 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 25€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
elektronizacia-title
11 hodnotení: 5 / 5
4.9/5

Objednávkový formulár

Vyberte si z ponuky

Súhlasím so zaslaním elektronickej faktúry
ÁnoNie


Ako funguje prémiový obsah?

Zakúpiť kurz si môžete vyplnením objednávkového formuláru. Následne Vám bude do 24 hodín zaslaný unikátny kód a faktúra na úhradu. O sprístupnení kurzu Vás budeme informovať na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávkovom formulári najneskôr do 24 hodín od jeho objednania.

Prístup do zakúpeného kurzu je na dobu 12 mesiacov. Znamená to, že sa kedykoľvek môžete ku kurzu vrátiť a zopakovať si ho (napr. aj po niekoľkých mesiacoch).

Nemusíte sa obávať. V prípade straty unikátneho prístupového kódu Vám ho opätovne prepošleme. 

Kontaktujte nás emailom na vzdelavanie@apuen.sk, prípadne telefonicky na 0905 789 987