Prémiový obsah

Na vedomostiach záleží. A preto sme pre Vás vytvorili obsah, ktorý skutočne stojí za to. Dávame sme si záležať, aby informácie, ktoré Vám sprostredkujeme ste mohli okamžite využiť v praxi.

Chcete si objednať videokurz?

Po vyplnení objednávky Vám zašleme do 24 hodín unikátny kód, s ktorým získate prístup k objednanému kurzu.

Prejdite priamo na videokurz

Definícia predmetu zákazky pohľadom aktuálnej praxe

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Odrazíme sa od prelomových rozhodnutí týkajúcich sa využívania zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom spájaní predmetu zákazky alebo nepovolenom rozdelení predmetu zákazky.

 • Obsah kurzu:
  • Definícia zákazky pohľadom judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
  • Analýza rozhodnutí týkajúcich sa obchádzania pravidiel verejného obstarávania
  • Rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa vyššiemu postupu
  • Indikátory zjavnej alebo skrytej diskriminácie nepovoleným spájaní predmetu zákazky

Súčasťou kurzu je aj pracovný zošit, ktorý Vás prevedie celým kurzom.

 • Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 2:48:47
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 49€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
covid nakupy
27 hodnotení: 5/5
5/5

Možnosti expresného nákupu počas pandémie COVID-19

Záznam prednášky z konferencie Verejné obstarávanie 2020, Právo & Prax.

Koronakríza ukázala potrebu expresne rýchlych nákupov, ktoré však musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pre celosvetový rozmer tejto pandémie vydala usmernenie aj Európska komisia, ktorá upozorňuje členské štáty, že okrem priameho rokovacieho konania je potrebné využívať aj iné zákonné postupy. Cieľom prednášky bude predstaviť si zákonné možnosti rýchleho nákupu i obmedzení priamych rokovacích konaní.

 • Obsah prednášky:
  • Zákazky s nízkou hodnotou
  • Podlimitné EKS
  • Reverzná verejná súťaž
  • DNS
  • Priame rokovacie konanie
  • Nástrahy priameho rokovacieho konania
 • Prednáša: Mgr. Jaroslav Lexa
 • Dĺžka trvania prednášky: 49 minút
 • Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 35 € s DPH
 • Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Vyhodnocvanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe

V tomto praktickom kurze nájdete prehľad tých najzaujímavejších situácií pri vyhodnocovaní podmienok účasti a jednotných európskych dokumentov.

Neaplikovanie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia už predložených dokumentov je aj v súčasnosti jedna z najčastejších chýb pri vyhodnocovaní ponúk.

 Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Bude prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

 • Obsah kurzu:
  • Vypĺňanie a vyhodnocovanie predložených JED-ov
  • Vyhodnocovanie reálnosti kapacity tretích osôb aj v kontexte povinnosti podľa § 39 ods. 3 ZVO 
  • Nejasnosti, ktoré treba vysvetľovať
  • Overovanie konfliktu záujmov
  • Plné moci na úkony v revíznych postupoch
  • Rôzne a zaujímavé 

Súčasťou kurzu je aj pracovný zošit, ktorý Vás prevedie celým kurzom.

 • Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 3:02:42
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 59 s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
podmienky ucasti
12 hodnotení: 4,9 / 5
5/5
14 hodnotení: 5/5
5/5

Úvod do verejného obstarávania

Tento kurz sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností.

Cieľom kurzu je vysvetliť Vám oblasť verejného obstarávania tak, aby ste porozumeli špecifikám nákupu verejných a štátnych inštitúcii. Naučíme Vás orientovať sa v zákone o verejnom obstarávaní a aj to, ako ho uplatňovať v praxi

Celkovo sa môžete tešiť na 10 hodín záznamu, 5 komplexných videoprednášok a prehľadne spracovaný pracovný zošiť, ktorý Vás prevedie celým kurzom. Nechýbajú ani praktické cvičenia.

Kurz vznikol ako výstup z nášho veľmi úspešného dvojdňového webináru k základom verejného obstarávania.

 • Obsah kurzu:
  • Kedy nakupujeme podľa zákona o verejnom obstarávaní?
  • Typy a limity zákaziek vo verejnom obstarávaní  
  • Právny rámec verejného obstarávania 
  • Piliere verejného obstarávania  
  • Osoby vo verejnom obstarávaní  
  • Postupy vo verejnom obstarávaní 
  • Proces verejného obstarávania a jeho etapy  
  • Špecifikácia predmetu zákazky 
  • Tvorba opisu predmetu zákazky  
  • Zmluva ako súčasť opisu predmetu zákazky  
  • Predpokladaná hodnota zákazky  
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
  • Podmienky účasti
  • Vyhlásenie nadlimitných a podlimitných zákaziek 
  • Otváranie ponúk 
  • Vyhodnocovanie ponúk
  • Revízne postupy a výkon kontroly
  • Dokumentácia a jej obsah pri verejnej súťaži – príloha pracovného zošita
  • Práca s vestníkom
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania videokurzu: 10 hodín
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena:
  • 119 € s DPH
  • 149 € s DPH vrátane 1 hodinovej konzultácie s lektorkou
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

ako vyplniť a skontrolovať jednotný európsky dokument (JED)

V tomto praktickom kurze pripravenom pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa naučíte ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED).

 • Obsah kurzu:
  • Čo je JED
  • Aký je účel a JED-u
  • Ako a kto predkladá JED
  • Praktická ukážka vypĺňania a kontroly Jednotného európskeho dokumentu
 • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania video kurzu: 57 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 26€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
document
30 hodnotení: 4,9 / 5
4.9/5
49 hodnotení: 4,9 / 5
4.9/5

revízne postupy

So zmenou právnej úpravy od 1.1.2019 došlo aj k zmenám v revíznych postupoch. V nasledovnom kurze sme spracovali všetky dôležité informácie, napríklad ako podať žiadosť o nápravu, námietky či odvolanie na Radu ÚVO. Povieme si aj o dôležitých lehotách či výškach kaucií. 

 • Obsah kurzu:
  • Žiadosť o nápravu
  • Námietky
  • Odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie
  • Lehoty
  • Kaucie
  • Obsahové náležitosti
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania videokurzu: 25 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 30 € s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

elektronizácia a otázky s ňou spojené

Audiozáznam výbornej prednášky z našej jarnej konferencie Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax.

Žiadna regulácia elektronických nástrojov priniesla ich prekvapivý „boom“. Spolu so vznikom každého nového softvéru sa vynárajú otázky ich bezpečnosti, používania i užívateľských nastavení. Ako funguje šifrovanie ponúk i možné „tajné“ pozorovanie procesu bolo jednou z hlavných tém konferencie.

 • Diskutované témy:
  • Bezpečnosť elektronických nástrojov
  • Ponuky a ich bezpečnosť
  • Autorizácia a identifikácia dodávateľa
  • Podpisovanie dokumentov v ponuke
  • Archivácia dokumentácie a výkon kontroly
 • Účastníci panelovej diskusie:
  • Mgr. Jaroslav Lexa (ÚVO) – moderátor
  • Ján Jedlička (NAR marketing)
  • Tomáš Volný (citadelo s.r.o.)
  • Juraj Kúkoľ (TEMPEST a.s.)
  • Martin Hoffmann (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Dĺžka trvania prednášky: 58 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 25€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
elektronizacia-title
11 hodnotení: 5 / 5
4.9/5

Objednávkový formulár

  Vyberte si z ponuky

  Súhlasím so zaslaním elektronickej faktúry
  ÁnoNie


  Ako funguje prémiový obsah?

  Zakúpiť kurz si môžete vyplnením objednávkového formuláru. Následne Vám bude do 24 hodín zaslaný unikátny kód a faktúra na úhradu. O sprístupnení kurzu Vás budeme informovať na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávkovom formulári najneskôr do 24 hodín od jeho objednania.

  Prístup do zakúpeného kurzu je na dobu 12 mesiacov. Znamená to, že sa kedykoľvek môžete ku kurzu vrátiť a zopakovať si ho (napr. aj po niekoľkých mesiacoch).

  Nemusíte sa obávať. V prípade straty unikátneho prístupového kódu Vám ho opätovne prepošleme. 

  Kontaktujte nás emailom na vzdelavanie@apuen.sk, prípadne telefonicky na 0905 789 987